Tlačová správa: O frekvencie jesenného výberového konania má záujem päť uchádzačov (Bratislava, 5. 11. 2018)Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

Palisády 36, 811 06 Bratislava, Tel:+ 421 2 2090 65 03, Fax: + 421 2 2090 65 35, E-mail: office@rvr.sk, www.rvr.sk